Kara śmierci – tak nie wygląda sprawiedliwość

Stosowana na całym świecie, jeszcze zanim ludzie zaczęli spisywać prawa. Kara śmierci po raz pierwszy została zniesiona pod koniec XVIII wieku w Toskanii, lecz wtedy był to wyjątek. Większość, głównie demokratycznych państw, zniosło karę śmierci dopiero pod koniec XX wieku. Często to, czy ktoś został skazany na karę śmierci, zależało od pozycji społecznej winnego. W historii bywało […]

Falun Gong – wolność zagrożona

Falun Gong to niemająca powiązań politycznych chińska dyscyplina duchowa, która wywodzi się ze szkoły buddyzmu. Wbrew przekonaniom, praktyka Falung Gong (znana także jako Falun Dafa) nie jest sektą. Jest to dyscyplina duchowa, która nie identyfikuje się z żadną religią. Niestety, mimo ogromnej popularności (Falun Gong jest obecnie praktykowane w 130 krajach – również w Polsce), wiele osób poprzez […]

Czekając na Białoruś

  W pokoju spotkań Aresztu Śledczego nr 1 w Mińsku wisi znak. Zabrania osobie skazanej na śmierć podawania jakichkolwiek nazwisk czy adresów, rozmawiania z rodziną o przebiegu procesu, o warunkach przetrzymywania. Więzień zostaje przywleczony do sali z głową schowaną jak najniżej między kolanami, liczni strażnicy ani na chwilę nie opuszczają pomieszczenia. A i tak są to najlepsze momenty dla przestępców skazanych na karę […]

Skazani na śmierć w 2016 roku

Rośnie liczba skazanych na śmierć.   11 kwietnia Amnesty International opublikowało raport dotyczący wyroków śmierci i egzekucji wykonanych na całym świecie w 2016 roku (Death Sentences and Executions 2016). Zebranie danych na ten temat z wielu powodów nie było łatwym zadaniem, główną przeszkodą wciąż pozostaje niechęć lub wręcz celowe ukrywanie danych dotyczących kary śmierci przez […]