Szkoły nie służą do prowadzenia wojny

Jeden z najnowszych raportów Human Rights Watch (HRW), dotyczący wykorzystywania infrastruktury szkół i uniwersytetów w celach militarnych przez ugrupowania zbrojne (również rządowe), przedstawia nam ten problem w nowym świetle oraz pokazuje, że jest on zdecydowanie bardziej powszechny niż mogłoby się zdawać. Według raportu przez ostatnie 10 lat takie zagrożenie pojawiło się w przynajmniej 29 państwach […]

Rasizm kiedyś i dziś

  Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został oficjalnie uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku na dzień 21 marca. Decyzja miała związek z masakrą w Sharpeville w Związku Południowej Afryki w 1960 roku, gdzie w trakcie pokojowej demonstracji przeciwko apartheidowi policja zastrzeliła 69 osób. Lata sześćdziesiąte to okres wzmożonej działalności społecznej przeciwko ruchom […]

Dlaczego całkowity zakaz aborcji jest niezgodny z prawami człowieka

  Mimo powszechnego poruszenia, jakie od dłuższego czasu trwa wokół kwestii prawnej regulacji przerywania ciąży, temat aborcji ciągle pozostaje jednym z najtrudniejszych do przedyskutowania i wzbudzających najwięcej kontrowersji. Do przełomu września i października 2016 roku odbywały się wzmożone prace środowisk popularnie nazywanych „pro – life” i „pro – choice” próbujących bezskutecznie zmienić kształt Ustawy o planowaniu […]

Strach przed nieznanym

Strach przed nieznanym, niechęć wobec innych reprezentujących świat odmienny niż ten, w którym żyjemy i do którego jesteśmy przyzwyczajeni, sprawiają, że obecnie coraz powszechniejsza stała się chęć likwidacji wszelkich możliwości niesienia pomocy uchodźcom. Problem się lekceważy, zrzuca odpowiedzialność na innych i robi wszystko, by nikogo nie przyjąć do siebie, bo na pewno „to jakiś terrorysta […]