Amnesty przeciwko nienawiści, Amnesty za Paradą Równości

„Po co oni się afiszują?”, „Dwie kobiety wychowujące dziecko? Egoistyczne zachcianki, to nie jest normalna rodzina”, „Ja nic do gejów nie mam, ALE…” – To od takich zdań zaczyna się mowa nienawiści, a „słowa to czyny”, jak głosi hasło najnowszej kampanii Amnesty International #NIEnawiść. Po ataku na siedzibę poznańskiej grupy Stonewall, kolejnym w ostatnim czasie, którego ofiarą pada organizacja działająca na rzecz osób LGBT+, widać, że wyczulenie na takie wypowiedzi to nie są „przesadzone reakcje”.

Grupa lokalna Amnesty International Warszawa równo tydzień przed Paradą Równości, 27 maja, zorganizowała w klubokawiarni Państwomiasto warsztaty o mowie nienawiści, zwłaszcza w kontekście osób nieheteronormatywnych. Wraz z edukatorami z Amnesty – Moniką Matusiak i Michałem Bieleckim – uczestniczki i uczestnicy warsztatów zastanowili się, czym jest mowa nienawiści, jaka jest granica wolności słowa i jak reagować na internetowy hejt. Aleksandra Muzińska, zaproszona gościni z Miłość nie wyklucza, wraz z Jakubem Urbanikiem, wykładowcą prawa na UW, opowiedzieli o prawach osób LGBT+ (wyjaśniając m.in. „co się kryje za plusem po literkach”), przemocy ich dotykającej oraz (nie)sławnym artykule 18 polskiej konstytucji. (Prof. Urbanik jest jednym z bohaterów filmu „Artykuł osiemnasty”). Ada Iniarska z Wolontariatu Równości, czyli stowarzyszenia, które organizuje Paradę Równości, opowiedziała o 13 postulatach parady i poprowadziła przygotowanie transparentów na marsz tydzień później.

Całość zakończyła się debatą otwartą, w której zaproszeni goście opowiadali o mowie nienawiści wobec różnych grup społecznych i reagowaniu na nią. Wystąpiły specjalistki z organizacji pozarządowych: Draginja Nadaždin – dyrektorka Amnesty International Polska, Magdalena Świder z Kampanii Przeciwko Homofobii, Agnieszka Mikulska-Jolles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Joanna Grabarczyk z Hejtstopu; wraz z nimi głos o islamie i coraz powszechniejszej do niego nienawiści zabrał imam Nezar Charif z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Tydzień później – 3 czerwca – Amnesty International wzięło udział w Paradzie Równości. Członkinie        i członkowie stowarzyszenia, wolontariusze i wolontariuszki, uczestnicy i uczestniczki warsztatów organizowanych przez grupę lokalną, a także sympatycy i sympatyczki Amnesty dołączyli do największej w historii parady, bawiąc się podczas marszu, jadąc na nowej platformie Amnesty i zbierając podpisy przeciwko prześladowaniom gejów w Czeczenii. (Następnego dnia zostały one przekazane ambasadzie rosyjskiej, odbyło się także spotkanie z dziennikarkami rosyjskimi, które nagłośniły sprawę czeczeńską).

Amnesty International w całości wspiera postulaty dotyczące osób LGBT+ i sprzeciwia się mowie nienawiści wobec nich. W przypadkach szczególnie drastycznych – jak ten w Czeczenii, pisaliśmy o tym tutaj – zabiera głos razem z wieloma zaprzyjaźnionymi organizacjami, apelując do władz polskich               i międzynarodowych o ratunek dla prześladowanych i natychmiastowe przerwanie łamania praw człowieka.

Smutnym dopowiedzeniem radosnego święta, jakim co roku jest Parada Równości i udanego przeprowadzenia warsztatów w ramach kampanii #NIEnawiść, stał się atak na poznańską siedzibę Stonewall z 9 czerwca. Ale podobno u nas w kraju nie ma homofobii…

Także i Ty możesz wesprzeć kampanię Amnesty International! Podpisz naszą petycję!

 

Zobacz zdjęcia z warsztatów.

Zobacz zdjęcia z Parady Równości 2017:

 

Przypominamy postulaty Parady Równości:

 1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa
  Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.
 2. Prawa osób trans prawami człowieka
  Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.
 3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści
  Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.
 4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela
  Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
 5. Miasta bez barier
  Żądamy zniesienia barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, rodzicom z wózkami dziecięcymi i osobom poruszającym się na rowerach. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.
 6. Miasta otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności
  Apelujemy o otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.
 7. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców
  Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!
 8. Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole
  Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki.
 9. Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka
  Żądamy wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.
 10. Zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach
  Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenia przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenia wykrywalności i karalności tego typu przestępstw.
 11. Różni – równi wobec siebie
  Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.
 12. Dość chamstwa – żądamy debaty
  Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.
 13. Równość płci podstawą demokratycznego państwa
  Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie kobiety do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

 

Źródło:

 

 • Foto: Kampania Amnesty International #NIEnawiść

 

Autor: Kamil Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.amnesty.waw.pl/?p=511

Share this:
Facebooktwittergoogle_plustumblr

Post Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *