Czy przemoc jest skutecznym środkiem perswazji?

Na świecie żyje obecnie ponad 7 miliardów ludzi. W tak ogromnej populacji trudno już mówić o tym, że wszyscy są różni. Według psychologów Abrahama Maslowa i Henriego Murraya – każdy człowiek ma takie same uniwersalne potrzeby, a o różnorodności osobowości decyduje fakt, że ludzie odczuwają każdą z tych potrzeb w różnym nasileniu i wybierają odmienne sposoby zaspakajania ich. Nie tylko potrzeby nas łączą. Szczęśliwie coraz częściej zdarzają się osoby o zgodności immunologicznej czy tkankowej, co umożliwia przeprowadzenie ratujących życie transplantacji. Nawet w kwestii przekonań nie jesteśmy całkowicie unikatowi. Mimo że poglądy każdego człowieka są różne, ludzie o choć trochę podobnych przekonaniach łączą się w grupy i stworzywszy ujednoliconą treść misji, razem walczą o jej urzeczywistnienie.

Różnice występujące pomiędzy powstałymi w ten sposób grupami i ruchami społecznymi sprawiają, że ich członkowie czasem zapominają o wszystkim, co ludzi łączy. Osoby o różnych radykalnych poglądach często przywłaszczają sobie prawo do mówienia innym, jak mają żyć i jakie przekonania wyznawać. A przecież nie istnieje monopol na promowanie jedynej słusznej prawdy. Samo łączenie się w grupy, wspólne działania na rzecz ważnej dla nas idei są nie tylko czymś naturalnym oraz służącym zaspokojeniu potrzeby przynależności, ale przede wszystkim mogą przyczynić się do budowy czegoś wartościowego. Również wszelka niezgoda między ludźmi nie powinna być traktowana w negatywny sposób. W końcu tam, gdzie dwie osoby się zgadzają, jedna z nich jest niepotrzebna. Niezgoda może poszerzyć horyzonty obu stron, odkryć nowy sposób osiągnięcia celu. Bo ten dla wszystkich ludzi jest prawdopodobnie taki sam.

Problem zaczyna się wtedy, gdy jakiś pogląd próbuje się przeforsować za pomocą siły – w łagodnych przypadkach słownej, w skrajnych – fizycznej. Przemoc oparta na ideologii jest jej szczególnym i najbardziej niebezpiecznym przykładem. Wystarczająco wiele było w historii przypadków, kiedy w imię wydawałoby słusznej sprawy dochodziło do ogromnych aktów agresji. A jaki jest tego zawsze skutek? Narastająca liczba ofiar przemocy i upadek z początku być może słusznej idei. Bo czy wygrać może koncepcja splamiona przemocą? Atak zawsze pobudza obronę i jeszcze silniejszą niechęć. Jak mawiał klasyk – jedynym sposobem, by wygrać kłótnię, jest jej unikać.

Tymczasem, jak się okazuje, niektóre grupy są wyjątkowo dobre w szkodzeniu samym sobie. W ostatnim czasie w naszym kraju dochodzi do coraz większej fali ataków na tle nienawiści. Wymienić tu można m.in. próbę wstrzymania Parady Równości w Warszawie 3 czerwca, a następnie atak na jej uczestniczkę, zdemolowanie biura siedziby stowarzyszenia Stonewell w nocy 9/10 czerwca, wreszcie ostatnie zajście z 24 czerwca w Radomiu. Odnośnie do tego ostatniego, cały czas wiele kwestii budzi wątpliwości. Amnesty International Polska wystosowało list do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w celu otrzymania odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy organizatorzy zgromadzenia publicznego zwrócili się do Policji z prośbą o zabezpieczenie zgromadzenia?
 • czy, a jeśli tak to w jakiej liczbie, obecni byli funkcjonariusze Policji zapewniający bezpieczeństwo na zgromadzeniu?
 • czy w ocenie Policji podjęte zostały wystarczające środki do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zgromadzenia?
 • czy po ujawnieniu nagrań i zdjęć z pobicia uczestników zgromadzenia zostały podjęte  przez Policję kroki w celu wyjaśnienia sytuacji, zbadania, czy popełniono przestępstwo i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności?

Rzetelne odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą nam ustalić, co zawiodło tamtego dnia i czy możemy liczyć na ukaranie agresorów. Sprawcy być może czują się bezkarni, skoro dopuszczają się coraz śmielszych wykroczeń i przestępstw. Nie zmienia to faktu, że społeczeństwo nie zapomni i zrazi się do propagowanej w ten sposób ideologii.  Wartościowe idee nie wymagają użycia przemocy, by zostać uznane.

Autorka: Dominika Dąbrowska

Źródła:

 • List Amnesty International Polska do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z 27.06.2017 r.
 • Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, pierwsza publikacja – 1997 r.
 • Jacek Warchala, O pewnych warunkach perswazji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Artes Humanae, 2016 r.
 • Piramida potrzeb Abrahama Maslowa
 • Teoria Potrzeb MurrayaFoto:
 • http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/rasizm-w-polsce-nie-istnieje-twierdzi-mariusz-blaszczak,artykuly,403042,1.html
 •  http://joemonster.org/art/34471
Share this:
Facebooktwittergoogle_plustumblr

Post Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *