Raptus puellae / Branka w XXI wieku / Похищение девушек

  Żyjemy w XXI wieku, wieku podobno nowoczesnym. Głośno mówimy o równości między ludźmi, jesteśmy równi wobec prawa niezależnie od tego, skąd pochodzimy, jakiej jesteśmy płci albo narodowości. Każdy ma prawo do życia i do decydowania o sobie. Każdy ma prawo do szczęścia.   Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona w 1948 roku gwarantuje równe prawa mężczyzn […]